fbpx Skip to main content

When: Thursday 21st October 2021 1pm – 3pm
Where: Online & In-person at Welsh ICE

Learn how to roll with the punches in your business and find the opportunities hidden inside each setback ✨

Drawing on the research of American Psychologist Carol Dweck and Jennie’s own experiences, give yourself the mindset in which great things can happen and probably will!

Join professional educator and full-time entrepreneur Jennie Williams for this open discussion on being resilient, from rebuilding her business from the ashes (literally), Jennie knows how to turn an extremely challenging experience into an opportunity 🚀

Join us online or in-person at Welsh ICE 🤩

 

 

This workshop will be delivered online in English via Zoom. It is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Pryd: Dydd Iau y 21ain o Hydref 2021 1yp – 3yp
Ble: Ar-lein ac yn bersonol yn Welsh ICE

Dysgwch such i rolio gyda’r pwnsh yn eich busnes a ffeindio’r cyfleoedd sydd yn cuddio ym mhob anffawd✨

Gan ddefnyddio ymchwil y Seicolegydd Americanaidd Carol Dweck a phrofiadau Jennie ei hun, rhowch eich hun y  meddylfryd lle gall pethau gwych ddigwydd ac mae’n debyg y bydd!

Ymunwch ag addysgwr proffesiynol a’r entrepreneur llawn amser Jennie Williams am y drafodaeth agored hon am fod yn wydn, o ailadeiladu ei busnes o’r lludw (yn llythrennol), mae Jennie yn gwybod sut i droi profiad heriol i mewn i gyfle 🚀

Ymunwch ar-lein neu yn bersonol yn Welsh ICE 🤩

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein yn Saesneg trwy Zoom. Fe’i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Jennie Williams

MooJoo Designs