fbpx Skip to main content

When: Thursday 7th October 2021 1pm – 3pm
Where: Online & In-person at Welsh ICE

Looking to expand your marketing efforts? Drive more traffic to your site with Pinterest!

Pinterest is a valuable marketing tool to drive traffic and sales to your website. It’s so much more than nail art and cake decorations! Pinterest has the potential to refer a lot of traffic to your website. It is a visual and keyword-driven search engine, yet it’s often mistaken for social media.

With the right strategy, your Pinterest profile can be a real asset to your online business.

Join Pinterest expert Sarah Tamsin for this workshop and you will learn:

  • What your Pinterest Business Profile should contain
  • How Pinterest search works
  • How to use Pinterest to drive traffic to your website
  • Updated best practices for creating eye-catching pin designs on Pinterest

This workshop will show you how to truly leverage Pinterest to your advantage. Don’t forget to bring your laptop along! 💻

This workshop will be delivered online in English via Zoom. It is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Pryd: Dydd Iau y 7fed o Hydref 2021 1yp – 3yp
Ble: Ar-lein ac yn bersonol yn Welsh ICE

Edrych i ehangu eich ymdrech marchnata? Gyrrwch mwy o draffig i’ch gwefan gyda Pinterest!

Mae Pinterest yn offeryn marchnata gwerthfawr i gyrru traffig i eich gwefan. Mae’n gymaint mwy na chelf ewinedd a addurniadau cacen! Mae Pinterest gyda’r potensial i gyferirio llawer o draffig i’ch gwefan. Mae’n beiriant chwilio gweledol sy’n cael ei yrru gan geiriau allweddol, ond mae’n aml cael ei  gamgymyryd fel gyfryngau cymdeithasol.

Gyda’r strategaeth cywir, gallwch eich proffil Pinterest fod yn gaffaeliad go iawn i’ch busnes ar-lein.

Ymunwch â arbenigwr Pinterest Sarah Tamsin yn y gweithdy yma, a byddwch yn dysgu: 

  • Beth ddylai eich Proffil Busnes Pinterest ei gynnwys
  • Sut mae Pinterest yn gweithio
  • Sut i ddefnyddio Pinterest i yrru traffig i’ch gwefan
  • Arferion gorau wedi’u diweddaru ar gyfer creu dyluniadau pin trawiadol ar Pinterest

Bydd y gweithdy yma yn dangos sut i wir defnyddio Pinterest er mantais i chi. Peidiwch ag anghofio i ddod â‘ch gliniadur! 💻

 

 

 

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein yn Saesneg trwy Zoom. Fe’i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Sarah Tamsin

SarahTamsinSEO