fbpx Skip to main content

When: Tuesday 16th November 2021 1pm – 3pm
Where: Online & In-person at Welsh ICE

Corporate Social Responsibility can be easy to overlook, a ‘buzz phrase’ that’s easy to ignore. But the benefits for your community and organisation can be incredible! ✨

We’ll be looking at what exactly Corporate Social Responsibility is, how you can incorporate it into your business and whether you’re already doing it, but you just don’t know it yet…

The workshop will give you handy tips and practical ways you can implement CSR into your business, whether you’re a sole trader, SME or larger company.

Join experienced CSR pro Bethan Trevett to get up to speed with the latest strategies to give back to your community, including: 

  • What is Corporate Social Responsibility
  • Implementing CSR into your Organisation
  • The Opportunities CSR Brings

This workshop will be delivered online in English via Zoom. It is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Pryd: Dydd Mawrth 16eg o Dachwedd 2021 1yp – 3yp
Ble: Ar-lein ac yn bersonol yn Welsh ICE

Gall Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol fod yn hawdd ei ddiystyru, mae’n ‘ymadrodd buzz’ sy’n hawdd ei anwybyddu. Ond gall y manteision i’ch cymuned a’ch sefydliad fod yn anhygoel! ✨

Byddwn yn edrych ar beth yn union yw Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, sut gallwch ei gynnwys yn eich busnes ac a ydych eisoes yn ei wneud yn barod, ond nid ydych yn wybod eto…

Bydd y gweithdy’n rhoi awgrymiadau defnyddiol a ffyrdd ymarferol i chi weithredu CSR yn eich busnes, p’un a ydych yn unig fasnachwr, SME neu gwmni mwy.

Ymunwch â’r pro CSR profiadol Bethan Trevett i gael y strategaethau diweddaraf i roi yn ôl i’ch cymuned, gan gynnwys: 

  • Beth yw Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
  • Gweithredu CSR yn eich Seflydiad
  • Y Cyfleoedd mae CSR yn dod â

 

 

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein yn Saesneg trwy Zoom. Fe’i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Bethan Trevett

The Wonder Bar